O Tornado

Stowarzyszenie TORNADO – Gdańska Grupa Darta

Na podstawie decyzji z dnia 16 września 2020 roku zostało wpisane do ewidencji (prowadzonej przez Prezydenta Miasta Gdańska) klubów i związków sportowych, działających w formie stowarzyszenia (nr ewidencyjny 171).

Do celów statutowych naszego Stowarzyszenia należy m.in.: prowadzenie działalności mającej na celu rozwój oraz propagowanie darta, organizowanie i koordynowanie bieżących zawodów sportowych na poziomie regionalnym, czynny udział w życiu kulturalnym, gospodarczym i społecznym gminy, współpraca z innymi organizacjami darterskimi, zarówno regionalnymi, ogólnopolskimi jak i międzynarodowymi, reprezentowanie środowiska darterów w społeczeństwie, działalność charytatywna, promocja oraz organizacja wolontariatu.

Jako Stowarzyszenie nieprowadzące działalności gospodarczej (brak celu zarobkowego), realizację celów statutowych możemy finansować wyłącznie ze składek członkowskich, wpływów z działalności statutowej, dotacji oraz darowizn, zapisów, spadków, środków pochodzących z ofiarności publicznej lub prywatnej i zbiórek publicznych.

W związku z tym zachęcamy do wspomagania działalności naszego Stowarzyszenia poprzez przekazywanie darowizn.Komentarze sa zamkniete.